• Địa chỉ : Gia Bình, Bắc Ninh.
  • Hotline đại lý : 0838.211.882
  • Hotline bán lẻ : 0926.887.699
  • Email : cuathepkingbac@gmail.com